טכניקות מבחן שלב 6 – דאן 2/3

תנועת בסיס – (לבחירה מג’ו קאטא ישן וחדש או מקיהון דוסה)

חמישה קיהון ו’אזה

ג’ו ספרינג מבוקר

שתי ג’ו ו’אזה – (קטאטא, ריוטא, קטא, שומן, יוקומן, שומן טצ’וקי, אושירו, בוקן דורי, טנטו דורי).

דאן 2: פטארי דורי (טכניקה כנגד שני תוקפים) – דאן 3: סאן נין דורי (טכניקה כנגד שלושה תוקפים)

 

 

טכניקות בחירה / קיהון ו’אזה

 

שיהונאגא

קאטאטא

ריוטא

יוקומן

שומן (אין חיצוני)

האנמי האנדאצ’י קאטאטא

האנמי האנדאצ’י ריוטא

קוטגיישי

קאטאטא (פנימי+חיצוני)

ריוטא (פנימי+חיצוני)

יוקומן (פנימי+חיצוני) 

שומן (אחורי+חיצוני)

שומן טצ’קי (אחורי+חיצוני)

אושירו ריוטא מוצ’י

אושירו ריוהיג’י מוצ’י  

אושירו ריוקטא מוצ’י  

אודא גרמה

קאטאטא (פנימי+חיצוני)

ריוטא (פנימי+חיצוני) 

יוקומן (פנימי+חיצוני)

שומן (אחורי+חיצוני) 

שומן טצ’קי (אחורי+חיצוני)

אושירו ריוטא מוצ’י

אושירו ריוהיג’י מוצ’י

אושירו ריוקטא מוצ’י

היג’יאטא

קאטאטא

ריוטא

יוקומן

שומן

שומן טצ’קי (חיצוני בלבד)

אושירו ריוטא מוצ’י 

אושירו ריוהיג’י מוצ’י 

אושירו ריוקטא מוצ’י 

איקאג’ו

שומן (פנימי+חיצוני)

יוקומן (פנימי+חיצוני)

קאטא (פנימי+חיצוני)

קאטאטא (חיצוני בלבד) 

ריוטא (חיצוני בלבד) 

קאטאטא איה מוצי (פנימי+חיצוני)

היג’י מוצ’י (פנימי+חיצוני)

אושירו ריוטא מוצ’י

אושירו ריוהיג’י מוצ’י

אושירו ריוקטא מוצ’י

אושירו ארי מוצ’י

ניקאג’ו

שומן (פנימי+חיצוני)

יוקומן (פנימי+חיצוני)

קאטא (פנימי+חיצוני)

קאטאטא (חיצוני בלבד)

ריוטא (חיצוני בלבד)

היג’י מוצ’י (חיצוני בלבד) 

קאטאטא איה מוצי (פנימי+חיצוני)

סנקאג’ו

שומן (פנימי+חיצוני, מרפק עולה)

יוקומן (פנימי+חיצוני) 

קאטא (פנימי+חיצוני)

קאטאטא (חיצוני בלבד) 

ריוטא (חיצוני בלבד) 

קאטאטא איה מוצי (פנימי+חיצוני)

היג’י מוצ’י (חיצוני בלבד)

אושירו ריוקטא מוצ’י

יונקאג’ו

קאטאטא (חיצוני בלבד)

ריוטא (חיצוני בלבד)

קאטא (פנימי וחיצוני)

היג’י מוצ’י (חיצוני בלבד)

שומן (פנימי+חיצוני) 

יוקומן (פנימי+חיצוני) 

היג’ישימא

שומן (פנימי+חיצוני) 

יוקומן (פנימי+חיצוני)

קאטא (פנימי+חיצוני)

קאטאטא (חיצוני בלבד) 

ריוטא (חיצוני בלבד)

קאטאטא איה מוצי (פנימי+חיצוני)

היג’י מוצ’י (חיצוני בלבד) 

שומן טצ’קי (חיצוני בלבד) 

אושירו ריוטא מוצ’י 

אושירו ריוהיג’י מוצ’י

אושירו ריוקטא מוצ’י

סוקומן אירמנגא

קאטאטא

ריוטא

קאטא

היג’י מוצ’י 

שומן

יוקומן

שומן טצ’קי

אושירו ריוטא מוצ’י

אושירו ריוהיג’י מוצ’י 

אושירו ריוקטא מוצ’י 

שומן אירימינגא

קאטאטא (פנימי בלבד) 

ריוטא (חיצוני בלבד)

שומן (חיצוני בלבד)

יוקומן (פנימי בלבד)

שומן טצ’קי (חיצוני בלבד)

סוארי ו’אזה ריוטא מוצי קוקיוהו זורם

 

Comments are closed.