קאמאי   (עמידת מוצא ימין ושמאל) סאייזה   (ישיבת ברכיים) שיקוהו   (הליכת ברכיים) טאיי נו האנקו (1) (תנועת כניסה סיבובית) טאיי נו האנקו (2) (תנועת כניסה סיבובית) היריקי נו יוסאיי (1) (כוח מרפקים) היריקי נו יוסאיי (2) (כוח מרפקים) שומטצ’ו דוסה (1) (תרגיל סיום) שומטצ’ו דוסה (2) (תרגיל סיום) קוהו אוקמי (1) (בלימות לאחור ישרות) קוהו אוקמי (2) (בלימות לאחור צידיות) אושירו קאייטן (גלגול לאחור מעבר לכתף) זמפו …

Read More »