קאמאי   (עמידת מוצא ימין ושמאל) סאייזה   (ישיבת ברכיים) שיקוהו   (הליכת ברכיים) טאיי נו האנקו (1) (תנועת כניסה …