שלושה חודשים בבייג'ינג

על וו'שו, (אומנויות לחימה סיניות), רפואה סינית ובייג'ינג של תחילת שנות התשעים. חוויות וזכרונות של סנסאיי גדי שור מזמן שהותו בסין.

כתב – גדי שור

ערך לשונית וספרותית – אייל אוסטפלד

פרק ראשון                                                פרק שלוש עשרה

פרק שני                                                    פרק ארבע עשרה

פרק שלישי                                                פרק חמש עשרה

פרק רביעי                                                 פרק שש עשרה

פרק חמישי                                                פרק שבע עשרה

פרק שישי                                                  פרק שמונה עשרה

פרק שביעי                                                 פרק תשע עשרה

פרק שמיני                                                 פרק עשרים

פרק תשיעי                                                פרק עשרים ואחת

פרק עשירי                                                 פרק עשרים ושתיים

פרק אחת עשרה                                        פרק עשרים ושלוש

פרק שתיים עשרה                                      פרק עשרים וארבע

סגור לתגובות

שלושה חודשים בבייג'ינג

על וו'שו, (אומנויות לחימה סיניות), רפואה סינית ובייג'ינג של תחילת שנות התשעים. חוויות וזכרונות של סנסאיי גדי שור מזמן שהותו בסין.

כתב – גדי שור

ערך לשונית וספרותית – אייל אוסטפלד

פרק ראשון 

פרק שני  

פרק שלישי

פרק רביעי 

פרק חמישי  

פרק שישי

פרק שביעי 

פרק שמיני 

פרק תשיעי  

פרק עשירי  

פרק אחת עשרה 

פרק שתיים עשרה

פרק שלוש עשרה

פרק ארבע עשרה

פרק חמש עשרה

פרק שש עשרה

פרק שבע עשרה

פרק שמונה עשרה

פרק תשע עשרה

פרק עשרים

פרק עשרים ואחד

פרק עשרים ושתיים

פרק עשרים ושלוש

פרק עשרים וארבע

סגור לתגובות

Scroll to Top